Wymagania programowe

Klasa 4

Kształcone wiadomości i umiejętności ucznia:


Na ocenę CELUJĄCĄ:


Na ocenę BARDZO DOBRĄ:

Na ocenę DOBRĄ:


Na ocenę DOSTATECZNĄ:


Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ:


Klasa 5

Kształcone wiadomości i umiejętności ucznia:


Na ocenę CELUJĄCĄ:


Na ocenę BARDZO DOBRĄ:

Na ocenę DOBRĄ:


Na ocenę DOSTATECZNĄ:


Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ:


Klasa 6

Kształcone wiadomości i umiejętności ucznia:


Na ocenę CELUJĄCĄ:


Na ocenę BARDZO DOBRĄ:

Na ocenę DOBRĄ:


Na ocenę DOSTATECZNĄ:


Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ:


KLASA 7

Kształcone wiadomości i umiejętności ucznia:


Na ocenę CELUJĄCĄ:


Na ocenę BARDZO DOBRĄ:

Na ocenę DOBRĄ:


Na ocenę DOSTATECZNĄ:


Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ:


kLASA 8

Kształcone wiadomości i umiejętności ucznia:


Na ocenę CELUJĄCĄ:


Na ocenę BARDZO DOBRĄ:

Na ocenę DOBRĄ:


Na ocenę DOSTATECZNĄ:


Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ: