Wymagania programowe

Klasa 1

Kształcone wiadomości i umiejętności ucznia:

 • poprawne nazywanie podzespołów komputera,

 • poprawne nazywanie różnych rodzajów komputerów,

 • bezpieczne korzystanie z komputera,

 • posługiwanie się myszką i klawiaturą,

 • uruchamianie komputera z odpowiednim systemem operacyjnym,

 • poprawne zamykanie komputera,

 • uruchamianie płyty CD,

 • uruchamianie wybranego programu z dysku komputera,

 • tworzenie, nazywanie i usuwanie folderów na Pulpicie komputera,

 • porządkowanie ikon na Pulpicie,

 • zapisywanie plików na dysku komputera,

 • otwieranie, edytowanie i usuwanie plików z dysku komputera,

 • kopiowanie i wklejanie tekstu oraz zdjęć,

 • posługiwanie się narzędziami edytora graficznego (wstawianie tekstu, rysowanie przy użyciu narzędzi aplikacji),

 • podstawowa obsługa wybranej przeglądarki internetowej (włączenie, wpisanie podanego adresu w pasku adresu, otwieranie i zamykanie kart przeglądarki),

 • wyszukiwanie prostych informacji w Internecie,

 • logowanie się na poczcie elektronicznej,

 • wysyłanie maili do osób zapisanych w książce adresowej,

 • przeglądanie prezentacji multimedialnych,

 • tworzenie animacji komputerowych,

 • tworzenie obiektów trójwymiarowych w edytorze grafiki 3D,

 • tworzenie filmów i prezentacji multimedialnych złożonych ze zdjęć.

Na ocenę WSPANIALE:

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrze. Dodatkowo wykazuje się wysokim stopniem samodzielności poznawczej, która pozwala na pracę oraz rozwijanie swoich zainteresowań związanych z różnymi programami i systemami operacyjnymi. Chętnie wykonuje nieobowiązkowe zadania dodatkowe oraz uczestniczy w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach informatycznych.

Na ocenę BARDZO DOBRZE:

Uczeń opanował wszystkie poznane wiadmości i umiejętności w stopniu niewymagającym ingerencji ze strony nauczyciela. Samodzielnie wykonuje powierzone zadania. Cechuje go aktywna postawa. Systematycznie odrabia zadania domowe (maksymalnie 2 braki zadań na semestr).

Na ocenę DOBRZE:

Uczeń opanował wszystkie poznane wiadomości i umiejętności, czasami wymaga jednak drobnej pomocy ze strony nauczyciela. Większość zadań na lekcjach wykonuje samodzielnie. Sporadycznie zdarza się u niego brak zadania domowego (maksymalnie 4 braki zadania na semestr).

Na ocenę ŁADNIE:

Uczeń opanował większość poznanych wiadomości i umiejętności. Wymaga jednak dużej pomocy ze strony nauczyciela. Ma trudności z samodzielnym wykonaniem zadanego ćwiczenia. Często nie odrabia zadania domowego (maksymalnie 6 braków zadania na semestr)

Na ocenę POSTARAJ SIĘ:

Uczeń opanował część poznanych wiadomości i umiejętności. Wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela. Nie potrafi samodzielnie wykonać zadanego ćwiczenia. Często nie odrabia zadania domowego (maksymalnie 6 braków zadania na semestr).

Na ocenę POMYŚL:

Uczeń nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności. Pomimo stałej pomocy nauczyciela, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń. Nie odrabia zadań domowych.

Klasa 2

Kształcone wiadomości i umiejętności:

 • poprawne nazywanie podzespołów komputera,

 • poprawne nazywanie różnych rodzajów komputerów,

 • bezpieczne korzystanie z komputera,

 • posługiwanie się myszką i klawiaturą,

 • uruchamianie komputera z odpowiednim systemem operacyjnym,

 • poprawne zamykanie komputera,

 • uruchamianie płyty CD,

 • tworzenie, nazywanie i usuwanie folderów na Pulpicie komputera,

 • porządkowanie ikon na Pulpicie,

 • zapisywanie plików na dysku komputera,

 • otwieranie, edytowanie i usuwanie plików z dysku komputera,

 • kopiowanie i wklejanie tekstu oraz zdjęć,

 • posługiwanie się edytorem tekstowym:

 • zmiana rozmiaru, koloru i kroju czcionki,

 • wyrównywanie tekstu,

 • tworzenie wypunktowanej i numerowanej listy,

 • wstawianie obrazu do tekstu,

 • wstawianie autokształtów do tekstu,

 • wstawianie symboli do tekstu,

 • posługiwanie się narzędziami edytora graficznego:

 • wstawianie tekstu do obrazu,

 • zmiana rozmiaru, koloru i kroju czcionki,

 • zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie fragmentów obrazu,

 • powiększanie i zmniejszanie fragmentów obrazu,

 • zmiana położenia elementów obrazu,

 • rysowanie z użyciem narzędzi aplikacji,

 • podstawowa obsługa wybranej przeglądarki internetowej (włączenie, wpisanie podanego adresu w pasku adresu, otwieranie i zamykanie kart przeglądarki),

 • logowanie się na poczcie elektronicznej,

 • zapisywanie poleceń w środowisku programistycznym,

 • tworzenie rysunków za pomocą środowiska programistycznego,

 • wysyłanie maili (z załącznikami) do osób zapisanych w książce adresowej,

 • wyszukiwanie informacji w Internecie,

 • przeglądanie prezentacji multimedialnych,

 • tworzenie animacji komputerowych,

 • tworzenie obiektów trójwymiarowych w edytorze grafiki 3D,

 • tworzenie filmów i prezentacji multimedialnych złożonych ze zdjęć.

Na ocenę WSPANIALE:

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrze. Dodatkowo wykazuje się wysokim stopniem samodzielności poznawczej, która pozwala na pracę oraz rozwijanie swoich zainteresowań związanych z różnymi programami i systemami operacyjnymi. Chętnie wykonuje nieobowiązkowe zadania dodatkowe oraz uczestniczy w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach informatycznych.

Na ocenę BARDZO DOBRZE:

Uczeń posiadł wszystkie wiadmości i umiejętności w stopniu niewymagającym ingerencji ze strony nauczyciela. Samodzielnie wykonuje powierzone zadania. Cechuje go aktywna postawa. Systematycznie odrabia zadania domowe (maksymalnie 2 braki zadania na semestr).

Na ocenę DOBRZE:

Uczeń posiadł wszystkie wiadomości i umiejętności, czasami wymaga jednak drobnej pomocy ze strony nauczyciela. Większość zadań na lekcjach wykonuje samodzielnie. Sporadycznie zdarza się u niego brak zadania domowego (maksymalnie 4 braki zadania na semestr).

Na ocenę ŁADNIE:

Uczeń posiadł większość wiadomości i umiejętności. Wymaga dużej pomocy nauczyciela. Ma trudności z samodzielnym wykonaniem zadanego ćwiczenia. Często nie odrabia zadania domowego (maksymalnie 6 braków zadania na semestr)

Na ocenę POSTARAJ SIĘ:

Uczeń posiadł część wiadomości i umiejętności. Wymaga stałej pomocy nauczyciela. Nie potrafi samodzielnie wykonać zadanego ćwiczenia. Często nie odrobia zadania domowego (maksymalnie 6 braków zadania na semestr).

Na ocenę POMYŚL:

Uczeń nie posiadł wymaganych wiadomości i umiejętności. Pomimo stałej pomocy nauczyciela, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń. Nie odrabia zadań domowych.

Klasa 3

Kształcone wiadomości i umiejętności:

 • poprawne nazywanie podzespołów komputera,

 • poprawne nazywanie różnych rodzajów komputerów,

 • bezpieczne korzystanie z komputera,

 • posługiwanie się myszką i klawiaturą,

 • uruchamianie komputera z odpowiednim systemem operacyjnym,

 • poprawne zamykanie komputera,

 • uruchamianie płyty CD,

 • tworzenie, nazywanie i usuwanie folderów na Pulpicie komputera,

 • porządkowanie ikon na Pulpicie,

 • zapisywanie plików na dysku komputera,

 • otwieranie, edytowanie i usuwanie plików z dysku komputera,

 • kopiowanie i wklejanie tekstu oraz zdjęć,

 • posługiwanie się edytorem tekstowym:

 • zmiana rozmiaru, koloru i kroju czcionki,

 • wyrównywanie tekstu,

 • tworzenie wypunktowanej i numerowanej listy,

 • wstawianie obrazu do tekstu,

 • wstawianie autokształtów do tekstu,

 • wstawianie symboli do tekstu,

 • posługiwanie się narzędziami edytora graficznego:

 • wstawianie tekstu do obrazu,

 • zmiana rozmiaru, koloru i kroju czcionki,

 • zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie fragmentów obrazu,

 • powiększanie i zmniejszanie fragmentów obrazu,

 • zmiana położenia elementów obrazu,

 • rysowanie z użyciem narzędzi aplikacji,

 • podstawowa obsługa wybranej przeglądarki internetowej (włączenie, wpisanie podanego adresu w pasku adresu, otwieranie i zamykanie kart przeglądarki),

 • logowanie się na poczcie elektronicznej,

 • zapisywanie poleceń w środowisku programistycznym,

 • tworzenie rysunków za pomocą środowiska programistycznego,

 • wysyłanie maili (z załącznikami) do osób zapisanych w książce adresowej,

 • wyszukiwanie informacji i grafik w internecie,

 • przeglądanie prezentacji multimedialnych,

 • tworzenie animacji komputerowych,

 • tworzenie obiektów trójwymiarowych w edytorze grafiki 3D,

 • tworzenie filmów i prezentacji multimedialnych złożonych ze zdjęć.

Na ocenę WSPANIALE:

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrze. Dodatkowo wykazuje się wysokim stopniem samodzielności poznawczej, która pozwala na pracę oraz rozwijanie swoich zainteresowań związanych z różnymi programami i systemami operacyjnymi. Chętnie wykonuje nieobowiązkowe zadania dodatkowe oraz uczestniczy w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach informatycznych.

Na ocenę BARDZO DOBRZE:

Uczeń posiadł wszystkie wiadmości i umiejętności w stopniu niewymagającym ingerencji ze strony nauczyciela. Samodzielnie wykonuje powierzone zadania. Cechuje go aktywna postawa. Systematycznie odrabia zadania domowe (maksymalnie 2 braki zadania na semestr).

Na ocenę DOBRZE:

Uczeń posiadł wszystkie wiadomości i umiejętności, czasami wymaga jednak drobnej pomocy ze strony nauczyciela. Większość zadań na lekcjach wykonuje samodzielnie. Sporadycznie zdarza się u niego brak zadania domowego (maksymalnie 4 braki zadania na semestr).

Na ocenę ŁADNIE:

Uczeń posiadł większość wiadomości i umiejętności. Wymaga dużej pomocy nauczyciela. Ma trudności z samodzielnym wykonaniem zadanego ćwiczenia. Często nie odrabia zadania domowego (maksymalnie 6 braków zadania na semestr)

Na ocenę POSTARAJ SIĘ:

Uczeń posiadł część wiadomości i umiejętności. Wymaga stałej pomocy nauczyciela. Nie potrafi samodzielnie wykonać zadanego ćwiczenia. Często nie odrobia zadania domowego (maksymalnie 6 braków zadania na semestr).

Na ocenę POMYŚL:

Uczeń nie posiadł wymaganych wiadomości i umiejętności. Pomimo stałej pomocy nauczyciela, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń. Nie odrabia zadań domowych.