Klasy 1-3

Co jest potrzebne na zajęcia?

Szkoła zapewnia dostęp do komputerów dla każdego ucznia. Klasy najmłodsze nie korzystają z pomocy dydaktycznych, takich jak zeszyt ćwiczeń czy podręcznik. Wszystkie niezbędne programy są zainstalowane na szkolnych laptopach. Zajęcia są praktyczne, więc posiadane książki (np. te otrzymane na początku roku szkolnego) można potraktować jako ćwiczenia do uzupełniania w domu.

Jeśli któraś z lekcji będzie wymagała kredek lub innych przyborów, to uczniowie zostaną o tym powiadomieni i poproszeni o przyniesienie potrzebnych przedmiotów na następną lekcję.

Regulamin pracowni komputerowej

 1. Do sali pierwszy wchodzi nauczyciel.

 2. Po wejściu do sali siedzimy w wyznaczonych miejscach.

 3. Włączamy swój komputer po pozwoleniu nauczyciela.

 4. Zachowujemy odpowiednią postawę przy komputerze.

 5. Szanujemy sprzęt znajdujący się w pracowni.

 6. Każdą usterkę od razu zgłaszamy nauczycielowi.

 7. Zgłaszamy się.

 8. Pomagamy sobie nawzajem.

 9. Mówimy normalnym tonem głosu zarówno do siebie, jak i do nauczyciela.

 10. Słuchamy nauczyciela i siebie nawzajem.

 11. W sali komputerowej nie jemy i nie pijemy.

 12. Do sali komputerowej nie przynosimy zabawek.

 13. Nie włączamy i nie instalujemy programów bez pozwolenia nauczyciela.

 14. Po skończonej pracy wyłączamy wszystkie włączone programy i komputer.