Konsultacje z rodzicami

Konsultacje na rok szkolny 2017/2018 zostaną podane we wrześniu.