Ważne pojęcia

 1. SERWER –ang. Server to główny komputer obsługujący komputery połączone w sieci. Serwery realizują wyłącznie udostępnianie pewnych zdefiniowanych usług, bez możliwości uruchamiania w nich programów.
 2. TERMINAL - to urządzenie złożone z monitora ekranowego i klawiatury, używane do komunikacji z serwerem centralnym
 3. INTERFEJS – to program lub urządzenie umożliwiające połączenie ze sobą dwóch urządzeń tak, aby możliwe było przesyłanie pomiędzy nimi danych.
 4. PROTOKÓŁ – ang. protocol.- to szereg reguł i procedur używanych w określaniu standardu przesyłania danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci lub pomiędzy komputerem i urządzeniami zewnętrznymi.
 5. bps – to liczba bitów przesyłanych kanałem cyfrowym w czasie jednej sekundy. Jest miarą transmisji danych.
 6. ISO – ang International Standards Organisation – międzynarodowa organizacja normalizacyjna, ustalająca standardy m.in. dla komunikacji komputerowej i norm jakości.
 7. CHAT – ang. Conversationnal Hipertext Access Technology. Usługa oferowana przez BB’sy lub sieć Internet umożliwiająca , w czasie rzeczywistym „rozmowę” (za pośrednictwem klawiatury) dwóm użytkownikom.
 8. off-line – ang. rozłączony – określenie umożliwiające przygotowanie i odczytywanie poczty elektronicznej oraz komunikatów grupy dyskusyjnej sieci Internet w stanie wyłączonego połączenia.
 9. on-line – tryb łączenia się do sieci i uzyskanie połączenia.
 10. FAQ – spis pytań i odpowiedzi na określone tematy przechowywane w plikach. W Internecie w USENET - cie.
 11. USENET – to międzynarodowa logiczna sieć do wolnej wymiany danych, dla grup dyskusyjnych, które są podzielone według dyskutowanych tematów.
 12. FTP – ang. File Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny pozwalający na łączenie się przez Internet z innym komputerem i wykonywanie pewnych działań np. oglądanie katalogów plików, kopiowanie plików z jednego komputera na drugi.
 13. TCP/IP – to szereg protokołów komunikacyjnych, używanych do połączeń między innymi w Internecie TCP/IP – to szereg protokołów komunikacyjnych, używanych do połączeń między innymi w Internecie
 14. MODEM – urządzenie tłumaczące sygnały cyfrowe na tonowe sygnały analogowe przesyłane siecią telefoniczną i odwrotnie.
 15. Poczta elektroniczna – ang. E-mail, elctronic mail – to forma przekazu informacji w postaci listów elektronicznych, które można zobaczyć na ekranie komputera wymienianych przez użytkowników w sieci komputerowej
 16. Program pocztowy - to program komputerowy wykorzystywany do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej
 17. PROVIDER - dostawca usług internetowych, to firma która najczęściej zapewnia nam dostęp do Internetu, czyli między innymi do poczty elektronicznej.
 18. POP3 – to protokół sieci Internet, używany do pobierania poczty elektronicznej z serwera poczty
 19. STMP – to protokół wykorzystywany do przekazywania poczty elektronicznej pomiędzy serwerami pocztowymi oraz przez programy pocztowe do wysyłania poczty. Jest on określony jako serwer poczty wychodzącej.
 20. Załącznik - to dodatkowy plik wysyłany z wiadomością e-mail, może zawierać grafikę, dźwięk, animacje lub dane w formacie tekstowym
 21. IRC- usługa sieci Internet umożliwiająca wymianę komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej przyłączonymi użytkownikami.
 22. DOMENA- w poczcie elektronicznej to nazwa usługodawcy internetowego, występujący po prawej stronie od znaku „at” zwanego małpą.
 23. IDENTYFIKATOR np. użytkownika– numer identyfikacyjny znajdujący się po lewej stronie znaku”AT” który musi podać użytkownik, żeby móc dostać się do sytemu.
 24. URL – jest to adres sposobu połączenia się i adresowania do dokumentu, pliku, zakładki lub innego elementu zasobu sieci
 25. Router – urządzenie, za pomocą którego odbywa się centralne sterowanie plikami i programami w Internecie. Informacje te są później udostępniane
 26. http - protokół do przesyłania dokumentów hipertekstowych wykorzystywany przez usługę WWW („ang. Hipertext Transfer Protocol” poszczególnym użytkownikom
 27. Post – w żargonie internatów list lub wiadomość wysyłane na grupy dyskusyjne
 28. Link – wpisany w kod HTML odnośnik połączenia do innych dokumentów w sieci
 29. Portal – specjalny serwis w sieci, który zapewnia dostęp do wyselekcjonowanych informacji: wiadomości z różnych dziedzin, katalogu, a także zakładanie darmowych usług (np. zakładanie konta, tworzenia stron internetowych WWW)
 30. Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
 31. Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych lub brył geometrycznych ,
 32. SERWER –ang. Server to główny komputer obsługujący komputery połączone w sieci. Serwery realizują wyłącznie udostępnianie pewnych zdefiniowanych usług, bez możliwości uruchamiania w nich programów.