MATURA

Egzamin maturalny z informatyki w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się w piątek, 11 maja 2018r.