MATURA

Egzamin maturalny z informatyki w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek, 13 maja 2019r.